เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

thzh-CNenja

วันที่ 5-6 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลดงดำ จัดโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ครู พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงดำเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ครู พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดงดำ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมภิบาล คุณธรรมจริยธรรม เทคนิคป้องกันความรับผิดทางละเมิดและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤมิชอบ และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดงดำมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร64 ๒๑๐๕๐ tile

แบนเนอร์ลิงค์

1

2

3 

4

5

6

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png0.png6.png0.png1.png1.png
วันนี้10
เมื่อวานนี้40
อาทิตย์นี้50
เดือนนี้1269
รวม6011

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน